Read New Topics

Usluge

Poštovani,
Preduzeće City Runner d.o.o. je specijalizovana kurirska služba koja se bavi prikupljanjem, distribucijom i dostavom pošiljki na teritoriji Beograda i Srbije. Dugogodišnje iskustvo, visok kvalitet usluga i poverenje naših korisnika, obezbedili su nam lidersku poziciju na tržištu Beograda u segmentu distribucije danas za danas, a naši poslovni partneri su brojne renomirane domaće i strane kompanije.
Distribuciju pošiljaka vršimo po principu Interne dostave, danas za sutra, danas za danas kao i cargo transport robe po Srbiji i distribucija vozilima do 1.5 tona nosivosti.
U skladu sa zahtevima i potrebama naših korisnika razvili smo sledeće načine distribucije danas za danas:

Interna Dostava – Predstavlja distribuciju u smislu angažovanja naših kurira za potrebe kompanija koje su korisnici naših usluga. Kuriri se angažuju sa prevoznim sredstvom koje klijent zatraži (skuter, auto van, pick up, kombi), na određeni broj kilometara koje bi prešli u toku dana, određeno radno vreme, najmanje 4, a najviše 8 radnih sati dnevno. Broj isporuka u ovom slučaju nije bitan i ne utiče na cenu.

AD hoc dostava ili dostava po pozivu – Predstavlja ekspresnu dostavu i distribuciju pošiljaka u segmentu ponude danas za danas. Korisnik usluge, u čije ime može pozivati više lica iz jedne kompanije, poziva call centar CITY RUNNER-a i angažuje kurira koji će preneti pošiljku. Korisnik je dužan da našem operatoru da tačne informacije o adresi pošiljaoca i primaoca i, ukoliko za to postoji potreba, telefon primaoca, sprat i podatke osobe za kontakt). Operator šalje poruku kuriru koji je najbliži mestu poziva pošiljaoca, koji je zatim preuzima i isporučuje u roku od 60, 90 ili 120 minuta u zavisnosti od zone dostave.

Danas za danas – Distribucija zbirnih pošiljaka – predstavlja poseban segment distribucije pošiljaka i odnosi se na ne manji broj isporuka od 10 sa jednog mesta preuzimanja i može se obavljati kroz usluge:

  • Danas za danas – “Business to Business” – isporuke pošiljaka od pravnih lica prema prema pravnim licima sa mogućnošću korišćenja svih dodatnih usluga koje imamo u ponudi (praćenje pošiljaka, povrat potpisane otpremnice, povrat potpisane prijemnice, povrat plaćenog odgovora, obaveštenje SMS-om i slično)
  • Danas za danas – “Business to Customer” – predstavlja uslugu isporuke pošiljaka od pravnih lica prema fizičkim licima sa ili bez otkupa ali sa mogućnošću korišćenja svih dodatnih usluga koje imamo u ponudi: (praćenje pošiljaka, otkup, povrat plaćenog odgovora, obaveštenje SMS-om i slično)

Ova dva segmenta distribucije se rade na upit, a cena se određuje u zavisnosti od zahtevanog prevoznog sredstva, od težine i broja pošiljaka ili broja isporuka u toku dana.

Isporuka pošiljaka Danas za sutra – Predstavlja isporuke pošiljaka prema poslovnim i privatnim licima sa mogućnošću isporuke do 19h uz obostranu saglasnost i pošiljaoca i primaoca uz prethodnu najavu.Sve pošiljke se uz poziv call centru najavljuju i preuzimaju u toku dana a najkasnije do 16h gde se po povratku u naš magacin sortiraju za isporuke u toku sutršnjeg dana. Takođe i za ovakve isporuke imate mogućnost korišćenja svih dodatnih usluga koje imamo u ponudi: (praćenje pošiljaka, otkup, povrat plaćenog odgovora, obaveštenje SMS-om i slično)

Cargo prevoz – Predstavlja isporuke pick up i kombi vozilom do 1,5 tona kako na teritoriji Beograda tako i cele Srbije. Dovoljno je da nam uputite zahtev na koji ćemo vam u najkraćem roku odgovoriti. Angažovanje ovakvog vida transporta može biti pojedinačno ili nam se možete obratiti kako bi smo vam dali ponudu transporta na duži vremenski period definisan Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji.

City Runner je jedna od retkih kurirskih službi koja posluje po strogo utvrđenim procedurama, kojih se pridržavaju svi zaposleni kuriri u radu. City Runner trenutno raspolaže sa 20 motora u vlasništvu, 20 pick up i van vozila i sarađuje sa više od 10 podugovarača, koji po strogo definisanim internim pravilima već dugi niz godina rade za nas. Zahvaljujući kapacitetima našeg voznog parka, kvalitetu, brzini i sigurnosti naših usluga u mogućnosti smo da izađemo u susret svim zahtevima tržišta.
Vaš City Runner.